ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.banphotphisai-nsn.com เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ วิสัยทัศน์การพัฒนา เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย "เศรษฐกิจนำพา การศึกษาก้าวหน้า พัฒนาแบบยั่งยืน"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
สมาชิกสภา เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย
 
นายสันทัศน์ วชิรินทราวัฒน์
ประธานสภาเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย
 
นายวิสุทธิ์ จุมสุวรรณ์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย


 
นายมานพ ปรางค์ทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย
นางพัชรีย์ วงษ์สุนทร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย
นางสมัย นาคราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย
 
นางอังสนา วงษ์วิกย์กรณ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย
นายคมศักดิ์ ห่านวิไล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย
นายสุพัฒน์ ชัยยัง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย
 
นายศิวัฒม์ ชัยมงคลนุกูล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย
นายสมพงษ์ ยืนยง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย
นางเกษมศรี ธรรมโท๊ะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย
 
   
นายธนิต ห่านวิไล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย
 
 
เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย 399 หมู่ 3 ตำบลท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180
โทรศัพท์ 056-279-032 , 056-279-306 โทรสาร 056-244-355
Copyrights © 2021 www.banphotphisai-nsn.com All Rights Reserved.
ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.Thailocalweb.comบ รับทำเว็บไซต์ เทศบาล / อบต. (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ ไลน์ไอดี.jetthailand)