ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.banphotphisai-nsn.com เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ วิสัยทัศน์การพัฒนา เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย "เศรษฐกิจนำพา การศึกษาก้าวหน้า พัฒนาแบบยั่งยืน"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
กองช่าง เทศบาลตำบลหบรรพตพิสัย
 
นายปริญญา วรรณประสาธน์
ปลัดเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย
 
นายพชระ วราโภค
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นายเจษฎา ชมภูนุช
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 
นายคำรณ ยิ้มเจริญ
พนักงานขับรถตักหน้าขุดหลัง
นายอรรถชัย ไกรสัย
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
 
นางสาวธาริสา นาคไสย
คนงานทั่วไป
นางเสาวลักษณ์ พงษ์ทวีกาญจน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
คนงานทั่วไป
 
   
ว่าง
คนสวน
   
 
 
เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย 399 หมู่ 3 ตำบลท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180
โทรศัพท์ 056-279-032 , 056-279-306 โทรสาร 056-244-355
Copyrights © 2021 www.banphotphisai-nsn.com All Rights Reserved.
ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.Thailocalweb.comบ รับทำเว็บไซต์ เทศบาล / อบต. (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ ไลน์ไอดี.jetthailand)