ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.banphotphisai-nsn.com เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ วิสัยทัศน์การพัฒนา เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย "เศรษฐกิจนำพา การศึกษาก้าวหน้า พัฒนาแบบยั่งยืน"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
แผนการใช้จ่ายเงิน เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด

แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด
     
 
เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย 399 หมู่ 3 ตำบลท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180
โทรศัพท์ 056-279-032 , 056-279-306 โทรสาร 056-244-355
Copyrights © 2021 www.banphotphisai-nsn.com All Rights Reserved.
ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.Thailocalweb.comบ รับทำเว็บไซต์ เทศบาล / อบต. (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ ไลน์ไอดี.jetthailand)