ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.banphotphisai-nsn.com เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ วิสัยทัศน์การพัฒนา เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย "เศรษฐกิจนำพา การศึกษาก้าวหน้า พัฒนาแบบยั่งยืน"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย
รอบเดือน มิถุนายน ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
รอบเดือน พฤษภาคม ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
รอบเดือน เมษายน ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
รอบเดือน มีนาคม ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
รอบเดือน กุมภาพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
รอบเดือน มกราคม ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด

รอบเดือน ธันวาคม ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
รอบเดือน พฤศจิกายน ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
รอบเดือน ตุลาคม ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
รอบเดือน กันยายน ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
รอบเดือน สิงหาคม ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
รอบเดือน กรกฎาคม ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
รอบเดือน มิถุนายน ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
รอบเดือน พฤษภาคม ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
รอบเดือน เมษายน ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
รอบเดือน มีนาคม ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
รอบเดือน กุมภาพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
รอบเดือน มกราคม ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

รอบเดือน ธันวาคม ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
รอบเดือน พฤศจิกายน ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
รอบเดือน ตุลาคม ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
     
 
ที่อยู่สำนักงานเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย 399 หมู่ 3 ตำบลท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180
โทรศัพท์ 056-279-032 , 056-279-306 โทรสาร 056-244-355
Copyrights © 2015 www.banphotphisai-nsn.com All Rights Reserved.

ติดต่อผู้จัดทำเว็บไซต์ www.thailocalweb.com โทร.099-858-0423 ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand อีเมล์.info@thailocalweb.com