ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.banphotphisai-nsn.com เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ วิสัยทัศน์การพัฒนา เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย "เศรษฐกิจนำพา การศึกษาก้าวหน้า พัฒนาแบบยั่งยืน"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 1 โครงการ ลงวันที่ 09/10/2563 ดาวน์โหลด
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 2 โครงการ ลงวันที่ 05/10/2563 ดาวน์โหลด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 10 โครงการ ลงวันที่ 01/10/2563 ดาวน์โหลด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 10 โครงการ ลงวันที่ 01/10/2563 ดาวน์โหลด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 4 โครงการ ลงวันที่ 01/10/2563 ดาวน์โหลด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 10 โครงการ ลงวันที่ 01/10/2563 ดาวน์โหลด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 15 โครงการ ลงวันที่ 01/10/2563 ดาวน์โหลด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 16 โครงการ ลงวันที่ 01/10/2563 ดาวน์โหลด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 โครงการ ลงวันที่ 08/09/2563 ดาวน์โหลด
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 โครงการ ลงวันที่ 08/09/2563 ดาวน์โหลด
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 โครงการ ลงวันที่ 31/08/2563 ดาวน์โหลด
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 โครงการ ลงวันที่ 24/08/2563 ดาวน์โหลด
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 โครงการ ลงวันที่ 31/07/2563 ดาวน์โหลด
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 โครงการ ลงวันที่ 17/07/2563 ดาวน์โหลด
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 โครงการ ลงวันที่ 16/07/2563 ดาวน์โหลด
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 โครงการ ลงวันที่ 16/07/2563 ดาวน์โหลด
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 16/07/2563 ดาวน์โหลด
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 โครงการ ลงวันที่ 01/07/2563 ดาวน์โหลด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 โครงการ ลงวันที่ 13/04/2563 ดาวน์โหลด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 โครงการ ลงวันที่ 20/03/2563 ดาวน์โหลด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 โครงการ ลงวันที่ 19/02/2563 ดาวน์โหลด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 1/01/2563 ดาวน์โหลด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 11 โครงการ ลงวันที่ 4/10/2562 ดาวน์โหลด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 10 โครงการ ลงวันที่ 3/10/2562 ดาวน์โหลด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 4 โครงการ ลงวันที่ 3/10/2562 ดาวน์โหลด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 8 โครงการ ลงวันที่ 3/10/2562 ดาวน์โหลด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 3 โครงการ ลงวันที่ 1/10/2562 ดาวน์โหลด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 1/10/2562 ดาวน์โหลด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 1/10/2562 ดาวน์โหลด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 โครงการ ลงวันที่ 15/8/2562 ดาวน์โหลด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 โครงการ ลงวันที่ 15/8/2562 ดาวน์โหลด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 โครงการ ลงวันที่ 1/8/2562 ดาวน์โหลด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 โครงการ ลงวันที่ 22/7/2562 ดาวน์โหลด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 2 โครงการ ลงวันที่ 18/7/2562 ดาวน์โหลด
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 11/7/2562 ดาวน์โหลด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 2 โครงการ ลงวันที่ 3/7/2562 ดาวน์โหลด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 2 โครงการ ลงวันที่ 29/3/2562 ดาวน์โหลด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 8 โครงการ ลงวันที่ 14/3/2562 ดาวน์โหลด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 3 โครงการ ลงวันที่ 13/3/2562 ดาวน์โหลด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ลงวันที่ 20/12/2561 ดาวน์โหลด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 2/10/2561 ดาวน์โหลด
     
 
เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย 399 หมู่ 3 ตำบลท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180
โทรศัพท์ 056-279-032 , 056-279-306 โทรสาร 056-244-355
Copyrights © 2021 www.banphotphisai-nsn.com All Rights Reserved.
ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.Thailocalweb.comบ รับทำเว็บไซต์ เทศบาล / อบต. (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ ไลน์ไอดี.jetthailand)