ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.banphotphisai-nsn.com เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ วิสัยทัศน์การพัฒนา เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย "เศรษฐกิจนำพา การศึกษาก้าวหน้า พัฒนาแบบยั่งยืน"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
ประกาศราคากลาง เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ลงวันที่ 16/07/2561 ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงและถมดินพื้นที่โรงฆ่าสัตว์เดิม หมู่ที่ 2 ลงวันที่ 13/07/2561 ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนิรุตธรรมธร หมู่ที่ 3 บ้านท้องคุ้ง ลงวันที่ 29/12/2560 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล 32 (พระเจ้าเสือ) ลงวันที่ 14/03/2559 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล 42 (ช่วงที่ 2) ลงวันที่ 03/02/2559 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สภ.ศ.พด 1) ลงวันที่ 06/10/2557 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล 42 ลงวันที่ 02/01/2558 ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณรอบบึงบอน ลงวันที่ 13/02/2558 ดาวน์โหลด
     
 
เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย 399 หมู่ 3 ตำบลท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180
โทรศัพท์ 056-279-032 , 056-279-306 โทรสาร 056-244-355
Copyrights © 2021 www.banphotphisai-nsn.com All Rights Reserved.
ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.Thailocalweb.comบ รับทำเว็บไซต์ เทศบาล / อบต. (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ ไลน์ไอดี.jetthailand)