ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.banphotphisai-nsn.com เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ วิสัยทัศน์การพัฒนา เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย "เศรษฐกิจนำพา การศึกษาก้าวหน้า พัฒนาแบบยั่งยืน"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย
 
นายปริญญา วรรณประสาธน์
ปลัดเทศบาล
 
นางวิรินทร์ญา ทวีอนันต์ธนกุล
รองปลัดเทศบาล
 
นายสมเกียรติ์ ดาวสุข
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ
 
นางสาวน้ำหนึ่ง ปรางทอง
ครู
นางสาวชลทิชา ธูปเทียน
ครู
นางอภิลักษณา พิลึก
เจ้าพนักงานธุรการ
 
นางสาวเกตุเกล้า สมบัติมั่นคง
นักการ
นางสาวนุ่น นาคสุข
นักการ
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก
 
 
เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย 399 หมู่ 3 ตำบลท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180
โทรศัพท์ 056-279-032 , 056-279-306 โทรสาร 056-244-355
Copyrights © 2021 www.banphotphisai-nsn.com All Rights Reserved.
ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.Thailocalweb.comบ รับทำเว็บไซต์ เทศบาล / อบต. (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ ไลน์ไอดี.jetthailand)